احتمال فراخوان مجدد برای انتخاب شهردار جدید شهرقدس در هفته آینده
احتمال فراخوان مجدد برای انتخاب شهردار جدید شهرقدس در هفته آینده
سخنگوی شورای اسلامی شهر‌قدس با بیان اینکه بحث و بررسی درمورد ۹ گزینه فعلی تصدی کرسی شهرداری قدس ادامه دارد، از احتمال فراخوان مجدد برای انتخاب شهردار جدید در هفته آینده خبر داد.

به گزارش شهریاریها ، محمدباقر قیومی از ادامه یافتن جلسات شورای شهر برای انتخاب شهردار جدید شهرقدس خبر داد و گفت: تاکنون تصمیم نهایی برای انتخاب شهردار اتخاذ نشده و بحث و بررسی اعضای شورا در مورد ۹ گزینه فعلی تصدی کرسی شهرداری ادامه دارد.

سخنگوی شورای اسلامی شهرقدس تصریح کرد: احتمال فراخوان مجدد برای معرفی گزینه‌های دیگری نیز وجود دارد و هفته آینده دستور کار جلسات شورا به انتخاب گزینه نهایی شهرداری قدس اختصاص خواهد یافت.