زمزمه‌هایی از اتمام فعالیت هواوی در زمینه گسترش شبکه ۵G در انگلستان به گوش می‌رسد. آن طور که پیداست، هواوی یک شوک دیگر را باید تحمل کند.

احتمال تعلیق فعالیت‌های هواوی در بریتانیا در حوزه‌ی تجهیزات 5G قوت گرفت

زمزمه‌هایی از اتمام فعالیت هواوی در زمینه گسترش شبکه ۵G در انگلستان به گوش می‌رسد. آن طور که پیداست، هواوی یک شوک دیگر را باید تحمل کند.