روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک در منطقه نوشت: مذاکرات مخفیانه بین دشمنان قدیمی در جریان است و رهبرانی که سال‌ها با یکدیگر دشمن بوده‌اند، پیام رد و بدل می‌کنند.اکنون شاهد کاهش تنش بین کشورهایی هستیم که همواره در خاورمیانه …

روزنامه فایننشال تایمز در گزارشی با اشاره به تحرکات دیپلماتیک در منطقه نوشت: مذاکرات مخفیانه بین دشمنان قدیمی در جریان است و رهبرانی که سال‌ها با یکدیگر دشمن بوده‌اند، پیام رد و بدل می‌کنند.اکنون شاهد کاهش تنش بین کشورهایی هستیم که همواره در خاورمیانه با یکدیگر رقیب بوده‌اند.این موضوع 18 ماه پیش در منطقه‌ای که از رقابت و اختلافات فرقه‌ای آسیب دید، غیرقابل تصور بود.