اجرای گروه موسیقی تال در شهرستان شهریار
اجرای گروه موسیقی تال در شهرستان شهریار
باحضور دوستداران موسیقی فولکوریک اجرای زنده فرج علیپور درسالن همایش خلیج فارس شهروحیدیه برگزار شد.

به گزارش شهریاریها ، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار، موسسه فرهنگی هنری هنرمندان خاک جنوب بیست وپنجم بهمن اجرای زنده موسیقی پاپ به سرپرستی وخوانندگی فرج علیپور درشهروحیدیه شهریار برگزار نمود .
در حاشیه این برنامه، نادر نیکخواه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار گفت: با همکاری مسئولین شهرستانی و ادارات و با توجه به استقبال مردم شهرستان از هنر موسیقی، این اداره گام های موثری در برگزاری برنامه های موسیقیایی برداشته است که امیدواریم با موسیقی اصیل هویت و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را حفظ نماییم .