باحضور دوستداران موسیقی فولکوریک اجرای زنده فرج علیپور درسالن همایش خلیج فارس شهروحیدیه برگزار شد.
اجرای گروه موسیقی تال در شهرستان شهریار

به گزارش شهریاریها ، با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار، موسسه فرهنگی هنری هنرمندان خاک جنوب بیست وپنجم بهمن اجرای زنده موسیقی پاپ به سرپرستی وخوانندگی فرج علیپور درشهروحیدیه شهریار برگزار نمود .
در حاشیه این برنامه، نادر نیکخواه رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان شهریار گفت: با همکاری مسئولین شهرستانی و ادارات و با توجه به استقبال مردم شهرستان از هنر موسیقی، این اداره گام های موثری در برگزاری برنامه های موسیقیایی برداشته است که امیدواریم با موسیقی اصیل هویت و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را حفظ نماییم .