پویش ملی لبخند ایران، به همت گروه جهادی شهید «بردی پور» دانشگاه آزاد گنبدکاووس و گروه جهادی شهید «بخشنده» دانشکده فنی و حرفه ای کوثر گنبدکاووس در عرصه آموزشی مناطق محروم این شهرستان برگزار شد….

پویش ملی لبخند ایران، به همت گروه جهادی شهید «بردی پور» دانشگاه آزاد گنبدکاووس و گروه جهادی شهید «بخشنده» دانشکده فنی و حرفه ای کوثر گنبدکاووس در عرصه آموزشی مناطق محروم این شهرستان برگزار شد.