مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی از اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در ۸ شهرستان استان خبر داد.

مدیرکل بیمه سلامت آذربایجان غربی از اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در ۸ شهرستان استان خبر داد.