به مناسبت عیدغدیر در برج میلاد مراسم دف نوازی و نورافشانی به مدت سه شب برگزار می‌شود.

به مناسبت عیدغدیر در برج میلاد مراسم دف نوازی و نورافشانی به مدت سه شب برگزار می‌شود.