شهریاریها : بازدید از ساختمان در حال احداث فرمانداری شهرستان ملارد در حصوص اجرای طرح مناسب سازی مرتضی قربانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان ملارد و دبیر کمیته مناسب سازی شهرستان ملارد به همراه سهیلا همزه کارشناس مناسب سازی اداره بهزیستی از ساختمان در حال احاث فرمانداری بازدید کرد . به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان […]

اجرای طرح مناسب سازی در شهرستان ملارد

photo_2016-04-10_13-32-04شهریاریها : بازدید از ساختمان در حال احداث فرمانداری شهرستان ملارد در حصوص اجرای طرح مناسب سازی
مرتضی قربانی رئیس اداره بهزیستی شهرستان ملارد و دبیر کمیته مناسب سازی شهرستان ملارد به همراه سهیلا همزه کارشناس مناسب سازی اداره بهزیستی از ساختمان در حال احاث فرمانداری بازدید کرد .
به گزارش روابط عمومی بهزیستی شهرستان ملارد، در این بازدید مرتضی قربانی رئیس اداره بهزیستی و دبیر کمیته مناسب سازی شهرستان ملارد و سهیلا همزه کارشناس مناسب سازی حضور اشتند و موقعیت جغرافیایی ساختمان در حال احداث ، رمپ ها ، موقعیت آسانسور ، سرویسهای بهداشتی مخصوص معلولین ، عرض راهروها و نور ساختمان مورد بازدید و بررسی کمیته مناسب سازی قرار گرفت .