اجرای طرح دانشکار در مراکز بهزیستی شهریار
اجرای طرح دانشکار در مراکز بهزیستی شهریار

شهریاریها : رئیس بهزیستی شهـریار از اجرای طرح دانشکار به منظور اشتغال جامعه هدف در بهزیستی این شهرستان خبر داد. علی اصغر یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح دانشکار در موسسه خیریه اقامتی میان مـدت همـای رحمت و ایرانیان، به ترتیب در هر مرکـز به تعداد 25 تا […]

arm225175jpg22شهریاریها : رئیس بهزیستی شهـریار از اجرای طرح دانشکار به منظور اشتغال جامعه هدف در بهزیستی این شهرستان خبر داد.

علی اصغر یوسف زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح دانشکار در موسسه خیریه اقامتی میان مـدت همـای رحمت و ایرانیان، به ترتیب در هر مرکـز به تعداد 25 تا 40 نفر آقـا آمـوزش داده و در همـان مرکز اشتغـال یافته و بخشی از تولیدات و محصولاتشان به بازار کار عرضه می شود.

وی افزود: به همین منظور جلسـاتی در خصوص شناسایی محل و عرضه تولیدات مرکز خیریه همای رحمت به جهت استمرار در اشتغال جامعه هدف بهبود یافته تشکیل شد.

یوسف زاده ادامه داد: در راستای این جلسات راهکارهایی از جمله مساعدت در اختصاص اعتبار مربوطـه و طـرح موضوع در نشستی با فرماندار شهرستان در حال پیگیری است.

این مسئول عنوان کرد: تلاش حوزه های مختلف شهرستان به منظور گسترش اشتغال پایدار در قالب طرح دانشکـار در مراکز دیگر نیز در حال پیگیری است.