روز شنبه معامله زیادی در بازار انجام نشد ولی با همان محدود خرید و فروش ها، قیمت دلار توانست تا محدوده 24 هزار و 700 تومانی خود را بالا بکشد.

روز شنبه معامله زیادی در بازار انجام نشد ولی با همان محدود خرید و فروش ها، قیمت دلار توانست تا محدوده 24 هزار و 700 تومانی خود را بالا بکشد.