«کلی کرافت» نماینده واشنگتن در سازمان ملل در ادامه تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که در ماه اکتبر منقضی می‌شود، به اتهام‌پراکنی علیه ایران، روسیه و چین پرداخت….

«کلی کرافت» نماینده واشنگتن در سازمان ملل در ادامه تلاش آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران که در ماه اکتبر منقضی می‌شود، به اتهام‌پراکنی علیه ایران، روسیه و چین پرداخت.