در آستانه دیدار حساس پرسپولیس ایران و النصر عربستان اتفاق عجیبی رخ داده است.

در آستانه دیدار حساس پرسپولیس ایران و النصر عربستان اتفاق عجیبی رخ داده است.