در ویدیو زیر شاهد تصاویری عجیب از سقوط یک شلنگ آب خودروی تانکر روی سر عروسی که به تازگی از آرایشگاه خارج شده، خواهید بود.

در ویدیو زیر شاهد تصاویری عجیب از سقوط یک شلنگ آب خودروی تانکر روی سر عروسی که به تازگی از آرایشگاه خارج شده، خواهید بود.