اقتصادنیوز: هواپیمایی در مسیر آنکارا به دوسلدروف با انتشار ویدیویی مدعی شد که سر یک مار کوچک در غذای مسافران هواپیما بوده است.

اقتصادنیوز: هواپیمایی در مسیر آنکارا به دوسلدروف با انتشار ویدیویی مدعی شد که سر یک مار کوچک در غذای مسافران هواپیما بوده است.