پونفرادینا در شب محرومیت دروازه‌بان ایرانی خود با تساوی مقابل اوئسکا به دسته پایین‌تر سقوط کرد.

پونفرادینا در شب محرومیت دروازه‌بان ایرانی خود با تساوی مقابل اوئسکا به دسته پایین‌تر سقوط کرد.