پاداش دو برد مقابل تراکتور و نفت مسجدسلیمان که نزدیک به ۳۰ میلیون تومان بود، بعد از شکست در برابر سپاهان به حساب پرسپولیسی‌ها واریز شد.

پاداش دو برد مقابل تراکتور و نفت مسجدسلیمان که نزدیک به ۳۰ میلیون تومان بود، بعد از شکست در برابر سپاهان به حساب پرسپولیسی‌ها واریز شد.