مدیرکل آموزش‌وپرورش استان فارس در یک‌صدوسی و هشتمین جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان از اتصال رایگان اینترنت برای بیش از۱۳۰۰ مدرسه روستایی بر بستر تلفن بی‌سیم و توزیع۲۳۰ مودم به همراه اینترنت رایگان در بین مدارس روستای در سراسر استان خبر داد.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان فارس در یک‌صدوسی و هشتمین جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان از اتصال رایگان اینترنت برای بیش از۱۳۰۰ مدرسه روستایی بر بستر تلفن بی‌سیم و توزیع۲۳۰ مودم به همراه اینترنت رایگان در بین مدارس روستای در سراسر استان خبر داد.