فرانس پرس نوشت با کناره گیری برنی سندرز از نامزد‌های حزب دموکرات از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکنون رقابت میان جو بایدن و دونالد ترامپ تشدید شده است….

فرانس پرس نوشت با کناره گیری برنی سندرز از نامزد‌های حزب دموکرات از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، اکنون رقابت میان جو بایدن و دونالد ترامپ تشدید شده است.