یک سخنگوی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که در حال مطالعه و رایزنی پاسخ ایران با سایر اعضای برجام و ایالات متحده است.

یک سخنگوی اتحادیه اروپا، اعلام کرد که در حال مطالعه و رایزنی پاسخ ایران با سایر اعضای برجام و ایالات متحده است.