جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۹۹ را ابلاغ کرد.

جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور مصوبه مربوط به افزایش سقف تسهیلات مسکن ایثارگران در سال ۹۹ را ابلاغ کرد.