رئیس سازمان خصوصی‌سازی ابعاد جدیدی را در خصوص ابهامات مالی باشگاه استقلال مطرح کرد.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی ابعاد جدیدی را در خصوص ابهامات مالی باشگاه استقلال مطرح کرد.