«ابر بارانش گرفته» فیلم متفاوت مجید برزگر در سینمای ایران به حساب می‌آید که در جشنواره فیلم فجر نیز با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. مجید برزگر این فیلم را مخصوص سلیقه‌ای می‌داند که به آن علاقه دارد….

«ابر بارانش گرفته» فیلم متفاوت مجید برزگر در سینمای ایران به حساب می‌آید که در جشنواره فیلم فجر نیز با بازخورد خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد. مجید برزگر این فیلم را مخصوص سلیقه‌ای می‌داند که به آن علاقه دارد.