بایرن‌مونیخ با انتشار عکسی‌هایی از توماس مولر در اتاق کودکی‌اش از تمدید قرارداد او خبر داد.

بایرن‌مونیخ با انتشار عکسی‌هایی از توماس مولر در اتاق کودکی‌اش از تمدید قرارداد او خبر داد.