از آغاز شیوع ویروس کرونا در استان زنجان ابتلای ۲۶ هزار و ۶۴۱ زنجان به بیماری کووید ۱۹ در دو بخش سرپایی و بستری ثابت شده که ۶۰۷ نفر از آن‌ها در مراکز درمانی بستری هستند….

از آغاز شیوع ویروس کرونا در استان زنجان ابتلای ۲۶ هزار و ۶۴۱ زنجان به بیماری کووید ۱۹ در دو بخش سرپایی و بستری ثابت شده که ۶۰۷ نفر از آن‌ها در مراکز درمانی بستری هستند.