کندایی با بیان اینکه ۱۷ نفر به صورت قطعی به بیماری وبا مبتلا شده‌اند، افزود: از این تعداد ۱۴ نفر در مریوان، ۱ نفر در سقز، ۱ نفر سنندج و ۱ نفر در کامیاران به بیماری وبا مبتلا شده‌اند….

کندایی با بیان اینکه ۱۷ نفر به صورت قطعی به بیماری وبا مبتلا شده‌اند، افزود: از این تعداد ۱۴ نفر در مریوان، ۱ نفر در سقز، ۱ نفر سنندج و ۱ نفر در کامیاران به بیماری وبا مبتلا شده‌اند.