نوزاد ۳۵ روزه گنابادی به کرونا مبتلا شدرئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد از شناسایی کم‌سن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در این شهرستان خبر داد.

نوزاد ۳۵ روزه گنابادی به کرونا مبتلا شدرئیس دانشگاه علوم پزشکی گناباد از شناسایی کم‌سن‌ترین فرد مبتلا به کرونا در این شهرستان خبر داد.