مراسم “شاه‌حسین‌گویان” یا “شاخسی” نوعی مراسم آیینی و مذهبی است و قدیمی‌ترین مراسم عزاداری آذربایجانی ها است که دو روز مانده به ماه محرم آغاز و تا روز عاشورا برگزار می‌شود. در این مراسم عزاداران، چوبدستی را که نمادی از شمشیر است در دست گرفته و با نوحه‌خ…

مراسم “شاه‌حسین‌گویان” یا “شاخسی” نوعی مراسم آیینی و مذهبی است و قدیمی‌ترین مراسم عزاداری آذربایجانی ها است که دو روز مانده به ماه محرم آغاز و تا روز عاشورا برگزار می‌شود. در این مراسم عزاداران، چوبدستی را که نمادی از شمشیر است در دست گرفته و با نوحه‌خوانی، به عزاداری می‌پردازند.