این مدرسه کمیساریای عالی پناهنده گان (جلال آل احمد) در شهریار با حضور استاندار تهران ، مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران و معاون نوسازی مدارس استان تهران و اعضای مجمع خیرین مدرسه ساز و دانش آموزان در اسدآباد افتتاح شد.
آیین افتتاح دومین مدرسه کمیساریای عالی پناهنگان در شهریار

به گزارش شهریاریها ،مدرسه کمیساریای عالی پناهنگان (جلال آل احمد) در شهرک اسد آباد شهریار با ۱۴ باب کلاس درس، در زمینی به مساحت ۲۸۵۰ مترمربع با اعتباری بالغ ۵۰ میلیارد ریال توسط کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد و اعتبار دولتی ساخته شده و دارای آزمایشگاه، کارگاه، سالن چندمنظوره، کتابخانه و نمازخانه می‌باشد که پذیرای حدود ۴۰۰ نفر دانش آموز در یک شیفت می‌باشد .

در این مراسم مجید پارسا مدیر آموزش و پرورش شهریار گفت: آموزش وپرورش شهریار بزرگترین منطقه آموزشی در کشور با ۱۶۰هزار دانش‌آموز و۷ هزار پرسنل شاغل و ۱۰هزار پرسنل بازنشسته است که این تعداد جمعیت آماری هم تهدید و هم فرصت است.

وی گفت: این منطقه ۳۸۰ ساختمان آموزشی  و۷۰ مدرسه با قدمت بالا و تخریبی دارد که عمر این بناها بعضا از سایر مناطق در استان تهران هم بیشتر است ، همچنین ۱۵هزار دانش‌آموز اتباع خارجی در شهرستان شهریار سبب شده که رتبه اول جمعیت آماری اتباع را در استان تهران داشته باشیم.

پارسا در پایان بیان داشت : طی دو سال گذشته ۲۴ مدرسه افتتاح یا در حال تکمیل است که این آمار نشان‌دهنده این است که هر ماه متوسط یک مدرسه در شهریار افتتاح شده است.