قبل از ظهر امروز چهارشنبه آیت الله آملی لاریجانی نوبت اول واکسن ایرانی کرونا (برکت) را دریافت کرد.

قبل از ظهر امروز چهارشنبه آیت الله آملی لاریجانی نوبت اول واکسن ایرانی کرونا (برکت) را دریافت کرد.