رکنا: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از اهانت به مقدسات دیگر مذاهب، گفت: از نظر شرعی، اهانت به مقدسات دیگر مذاهب جایز نیست و این قبیل کارها به‌شدت به وحدت اسلامی خدشه وارد می‌کند….

رکنا: آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید ضمن تاکید بر لزوم پرهیز از اهانت به مقدسات دیگر مذاهب، گفت: از نظر شرعی، اهانت به مقدسات دیگر مذاهب جایز نیست و این قبیل کارها به‌شدت به وحدت اسلامی خدشه وارد می‌کند.