مدیر برنامه روسیه-اوراسیا گفت: «بزرگ‌ترین نگرانی شاید استفاده یا تهدید مستقیم به استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی یا میدان نبرد باشد. اگر در روز ۹ مه اوضاع همچنان بد پیش برود، ولادیمیر پوتین می‌تواند تصمیم بگیرد که سلاح هسته‌ای تنها راه تغییر شکل جنگ …

مدیر برنامه روسیه-اوراسیا گفت: «بزرگ‌ترین نگرانی شاید استفاده یا تهدید مستقیم به استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی یا میدان نبرد باشد. اگر در روز ۹ مه اوضاع همچنان بد پیش برود، ولادیمیر پوتین می‌تواند تصمیم بگیرد که سلاح هسته‌ای تنها راه تغییر شکل جنگ است.»