وزیر کشور بیان کرد: با توجه به تعطیلی سه روز آخر هفته ما به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده ایم که بتوانیم دو یا سه روز دیگر را از ستاد مجوز بگیریم و یک تعطیلی در تهران و کرج داشته باشیم . به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار کرد: پیشنهاد […]

وزیر کشور بیان کرد: با توجه به تعطیلی سه روز آخر هفته ما به ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده ایم که بتوانیم دو یا سه روز دیگر را از ستاد مجوز بگیریم و یک تعطیلی در تهران و کرج داشته باشیم .

به گزارش پایگاه خبری جوان خودرو

رحمانی فضلی وزیر کشور اظهار کرد: پیشنهاد شده است با توجه به تعطیلی سه روز آخر هفته ما بتوانیم دو یا سه روز دیگر را از ستاد مجوز بگیریم و یک تعطیلی در تهران و کرج داشته باشیم . تهران و کرج با توجه به شرایط ویژه شان و میزان تردد به و از تهران و کرج است، این کار شاید بتواند کمک کند.

وی تاکید کرد که براساس دستورالعملی که در حوزه مدیریت کروتا تاکنون صادر شده ، سفر برای شهرهای قرمز ممنوع است و نباید سفر شود

وزیر کشور بیان کرد که به نیروی انتظامی ماموریت داده شد علاوه بر جرایمی که در دستورالعمل بوده، در این مقطع در هر کجایی که مواجه بشویم با سفرها در جاده ها، با عرض معذرت از خانواده ها و رانندگان حتما نیروی انتظامی آنها را عودت خواهد داد و این واقعا شاید کار سختی باشد اما لازم است برای مصالح بیشتر و بالاتر برخی از مقررات را سخت گیرانه تر عمل کنیم.

انتهای پیام

دروازه پر تردد همسایه | افزایش تعداد تردد روزانه در مرز ارمنستان

آموزشگاه های رانندگی و مراکز شماره گذاری در شهرهای قرمز تعطیل شد