یک متخصص گوش، حلق و بینی در رابطه با احتمال ارتباط سرگیجه با ویروس کرونا گفت: اگر فرد بدون هیچ سابقه‌ای دچار سرگیجه شد باید به دکتر مراجعه کند. این روز‌ها که ویروس کرونا در جامعه رواج پیدا کرده هر علامتی را باید جدی گرفت. اما به هر حال سرگیجه وضعیتی عا…

یک متخصص گوش، حلق و بینی در رابطه با احتمال ارتباط سرگیجه با ویروس کرونا گفت: اگر فرد بدون هیچ سابقه‌ای دچار سرگیجه شد باید به دکتر مراجعه کند. این روز‌ها که ویروس کرونا در جامعه رواج پیدا کرده هر علامتی را باید جدی گرفت. اما به هر حال سرگیجه وضعیتی عارضه‌ای جدی است و باید مورد بررسی قرار بگیرد.