خوابیدن با پنکه می‌تواند به طور غیر مستقیم باعث افزایش علائم تنفسی و آلرژی در افرادی شود که به هوای خشک یا آلرژن‌ها حساس هستند. برای افراد مبتلا به آسم خوابیدن با پنکه می‌تواند منجر به افزایش سرفه یا خس خس سینه شود….

خوابیدن با پنکه می‌تواند به طور غیر مستقیم باعث افزایش علائم تنفسی و آلرژی در افرادی شود که به هوای خشک یا آلرژن‌ها حساس هستند. برای افراد مبتلا به آسم خوابیدن با پنکه می‌تواند منجر به افزایش سرفه یا خس خس سینه شود.