کارشناس: روز گذشته و امروز در توزیع کالاهای اساسی با مشکل روبه‌رو نبودیم.

کارشناس: روز گذشته و امروز در توزیع کالاهای اساسی با مشکل روبه‌رو نبودیم.