بوتاکس معده در واقع یک عمل جراحی سرپایی است؛ در این روش پزشک از طریق لوله آندوسکوپی، سم بوتولونیم را از مجرای حلق و بینی وارد معده و به دیواره‌های آن تزریق می‌کند. این دارو ماهیچه‌های دیواره معده را برای حدود سه ماه بی‌حرکت و از انقباض آن‌ها جلوگیری می…

بوتاکس معده در واقع یک عمل جراحی سرپایی است؛ در این روش پزشک از طریق لوله آندوسکوپی، سم بوتولونیم را از مجرای حلق و بینی وارد معده و به دیواره‌های آن تزریق می‌کند. این دارو ماهیچه‌های دیواره معده را برای حدود سه ماه بی‌حرکت و از انقباض آن‌ها جلوگیری می‌کند.