معاون اجرایی پلیس راهور ناجا نسبت به شایعه درز اطلاعات هموطنان از طریق سامانه پلیس واکنش نشان داد.

معاون اجرایی پلیس راهور ناجا نسبت به شایعه درز اطلاعات هموطنان از طریق سامانه پلیس واکنش نشان داد.