مصاحبه با یک روانشناس بالینی درباره تأثیری که عروسک باربی روی دیدگاه زنان و دختران نسبت به بدن خود می‌گذارد.
The post آیا باربی روی تصور ما از بدن تأثیر دارد؟ علم چه می‌گوید؟ appeared first on دیجیاتو.

مصاحبه با یک روانشناس بالینی درباره تأثیری که عروسک باربی روی دیدگاه زنان و دختران نسبت به بدن خود می‌گذارد.

The post آیا باربی روی تصور ما از بدن تأثیر دارد؟ علم چه می‌گوید؟ appeared first on دیجیاتو.