مدیر پزشکی مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو گفت: اهدای پلاسمای خون می تواند هر ۱۰ روز یکبار انجام شود و از این بابت مشکلی سلامت فرد اهدا کننده را تهدید نمی کند….

مدیر پزشکی مرکز جمع آوری پلاسما بیودارو گفت: اهدای پلاسمای خون می تواند هر ۱۰ روز یکبار انجام شود و از این بابت مشکلی سلامت فرد اهدا کننده را تهدید نمی کند.