با وجود احتمال کم آلوده شدن، آیفون‌ها از بدافزار مصون نیستند. ویروس‌ها نادر هستند، اما تروجان‌ها و جاسوس‌افزارها می‌توانند بر دستگاه‌های آسیب‌پذیر آیفون و آیپد تأثیر بگذارند. آسیب‌پذیری‌های آنها اغلب از نوع «روز صفر» هستند…

با وجود احتمال کم آلوده شدن، آیفون‌ها از بدافزار مصون نیستند. ویروس‌ها نادر هستند، اما تروجان‌ها و جاسوس‌افزارها می‌توانند بر دستگاه‌های آسیب‌پذیر آیفون و آیپد تأثیر بگذارند. آسیب‌پذیری‌های آنها اغلب از نوع «روز صفر» هستند