بازیکنان تیم فوتبال استقلال سومین روز اعتصاب را پشت سر می‌گذارند.

بازیکنان تیم فوتبال استقلال سومین روز اعتصاب را پشت سر می‌گذارند.