آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفته فعالیت‌های پادمانی این نهاد بین‌المللی در ایران و سایر نقاط دنیا ادامه دارد.

آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه گفته فعالیت‌های پادمانی این نهاد بین‌المللی در ایران و سایر نقاط دنیا ادامه دارد.