آنالیز بازی لیونل مسی در دیدار”آرژانتین – استرالیا” توسط گری لینه‌کر, ریو فردیناند و پابلو زابالتا در برنامه Match Of The Day  (زیرنویس فارسی اختصاصی)…

آنالیز بازی لیونل مسی در دیدار"آرژانتین - استرالیا" توسط گری لینه‌کر, ریو فردیناند و پابلو زابالتا در برنامه Match Of The Day  (زیرنویس فارسی اختصاصی)