در این مطلب با روش‌های کاربردی برای مسدودسازی و امکان جلوگیری از دریافت تماس و پیامک های مزاحم و اسپم در پلتفرم اندروید آشنا می‌شویم.

در این مطلب با روش‌های کاربردی برای مسدودسازی و امکان جلوگیری از دریافت تماس و پیامک های مزاحم و اسپم در پلتفرم اندروید آشنا می‌شویم.