وزارت آموزش و پرورش در مورد تعویق در پرداخت حقوق فرهنگیان اطلاعیه مهمی منتشر کرد و ضمن عذرخواهی از معلمان اعلام کرد که حقوق اسفند بصورت علی الحساب پرداخت می‌شود….

وزارت آموزش و پرورش در مورد تعویق در پرداخت حقوق فرهنگیان اطلاعیه مهمی منتشر کرد و ضمن عذرخواهی از معلمان اعلام کرد که حقوق اسفند بصورت علی الحساب پرداخت می‌شود.