خازن یکی از مهم‌ترین قطعات الکترونیکی است که می‌تواند بار الکتریکی را درون خود ذخیره کند. از این قطعه ‌پرکاربرد معمولا برای ذخیره انرژی در مدارهای الکترونیکی دستگاه‌های برقی استفاده می‌شود. اما این قطعات کوچک خیلی زود دچار اختلال می‌شوند و حتی ممکن است…

خازن یکی از مهم‌ترین قطعات الکترونیکی است که می‌تواند بار الکتریکی را درون خود ذخیره کند. از این قطعه ‌پرکاربرد معمولا برای ذخیره انرژی در مدارهای الکترونیکی دستگاه‌های برقی استفاده می‌شود. اما این قطعات کوچک خیلی زود دچار اختلال می‌شوند و حتی ممکن است باعث خرابی کل مدار شوند.