آموزشگاه ایثار گران صدیقه کبری (س) شهریار و کسب رتبه اول استانی
آموزشگاه ایثار گران صدیقه کبری (س) شهریار و کسب رتبه اول استانی

شهریاریها : به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار،آموزشگاه ایثارگران دخترانه صدیقه کبری (س) این شهرستان در زمینه های مختلف آموزشی وپرورشی موفق به کسب رتبه اول در بین آموزشگاه های ایثارگران مناطق تابعه اداره کل شهرستان های استان تهران شد . به نقل از کارشناسی امور شاهد و ایثار گران و مدیر واحد […]

13910611000041_PhotoAشهریاریها : به گزارش روابط عمومی مدیریت آموزش وپرورش شهرستان شهریار،آموزشگاه ایثارگران دخترانه صدیقه کبری (س) این شهرستان در زمینه های مختلف آموزشی وپرورشی موفق به کسب رتبه اول در بین آموزشگاه های ایثارگران مناطق تابعه اداره کل شهرستان های استان تهران شد .

به نقل از کارشناسی امور شاهد و ایثار گران و مدیر واحد آموزشی این توفیق پس از ارزیابی کلیه فعالیت های پرورشی وآموزشی مدارس ایثارگران در اداره کل متبوع نصیب این مدرسه شده است . از جمله فعالیت های مهم آموزشی وپرورشی این واحدآموزشی را می توان به شرح ذیل عنوان کرد.

1- تشکیل کمیته پیشرفت تحصیلی واجرای طرح همیار معلم

2- شرکت در مسابقات پژوهشی وادبی وکسب رتبه در این مسابقات

3-شرکت در مسابقات دست آوردهای علمی و تحقیقی وکسب رتبه اول و رتبه دوّم این مسابقات

4-کسب رتبه اول در مسابقات ((سازه های ماکارونی ))با عناوین مختلف هنری

5-پیگیری مداوم علل افت ورشد و پیشرفت تحصیلی از طریق اطلاع رسانی به موقع نمرات مستمر ،کمک گرفتن از مشاورین تحصیلی ،معاونین آموزشی ودبیران

6-شرکت در مسابقات فرهنگی وهنری و تشکیل گروهای فعال آموزشی وپرورشی