نظامیان آمریکایی ده‌ها تن از تروریست‌های داعشی را از زندان‌های نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) به یک پایگاه نظامی در استان الحسکه منتقل کردند.

نظامیان آمریکایی ده‌ها تن از تروریست‌های داعشی را از زندان‌های نیروهای سوریه دموکراتیک (قسد) به یک پایگاه نظامی در استان الحسکه منتقل کردند.