تهران – ایرنا- شرکت آمریکایی یونایتد لانچ الیانس یک پرتابگر” اطلس وی ” مجهز به موتور روسی RD-180 را به فضا پرتاب کرد.

تهران – ایرنا- شرکت آمریکایی یونایتد لانچ الیانس یک پرتابگر” اطلس وی ” مجهز به موتور روسی RD-180 را به فضا پرتاب کرد.