اقتصادنیوز: در ادامه اقدامات مداخله جویانه و در حالی که در روزهای اخیر خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه کشورمان اعمال کرده، این بار مجوز کلی افزایش حمایت از اینترنت آزاد ایران از سوی این کشور صادر شد….

اقتصادنیوز: در ادامه اقدامات مداخله جویانه و در حالی که در روزهای اخیر خزانه‌داری آمریکا تحریم‌هایی را علیه کشورمان اعمال کرده، این بار مجوز کلی افزایش حمایت از اینترنت آزاد ایران از سوی این کشور صادر شد.